Ji naúrar Converter

Matsa lamba raka'a

Laban da square kafar, ƙirar kalma a kan layi, musayar hira tebur

Laban da square kafar To 1000 fam da square inch 6.94 * 10-6
Laban da square kafar To Attopascal 4.79 * 1019
Laban da square kafar To Bar 0.000479
Laban da square kafar To Barye 478.802692
Laban da square kafar To Birtaniya ton-karfi da square inch 3.1 * 10-6
Laban da square kafar To Centipascal 4 788.027
Laban da square kafar To Decibar 0.004788
Laban da square kafar To Decipascal 478.802692
Laban da square kafar To Dekapascal 4.788027
Laban da square kafar To Dyne da square santimita 478.802692
Laban da square kafar To Eksapascal 4.79 * 10-17
Laban da square kafar To Femtopascal 4.79 * 1016
Laban da square kafar To Foot ruwa 0.016019
Laban da square kafar To Foot teku ruwa 0.015625
Laban da square kafar To Gigapascal 4.79 * 10-8
Laban da square kafar To Gram-karfi da square santimita 0.488243
Laban da square kafar To Hectopascal 0.478803
Laban da square kafar To Inch na Mercury 0.014139
Laban da square kafar To Inch na ruwa 0.192227
Laban da square kafar To Jiki yanayi 0.000473
Laban da square kafar To Ki 0.359132
Laban da square kafar To Kilogram da murabba'in mita 4.882429
Laban da square kafar To Kilogram da square santimita 0.000488
Laban da square kafar To Kilogramm-karfi da square millimeter 4.88 * 10-6
Laban da square kafar To Kilonewton da murabba'in mita 0.04788
Laban da square kafar To Kilopascal 0.04788
Laban da square kafar To Kilopound-karfi da square inch 6.94 * 10-6
Laban da square kafar To Laban da square inch 0.006944
Laban da square kafar To Meganewton da murabba'in mita 4.79 * 10-5
Laban da square kafar To Megapascal 4.79 * 10-5
Laban da square kafar To Meter na ruwa 0.004883
Laban da square kafar To Meter teku ruwa 0.004755
Laban da square kafar To Microbar 478.802692
Laban da square kafar To Micropascal 4.79 * 107
Laban da square kafar To Millibar 0.478803
Laban da square kafar To Millimeter na Mercury 0.359133
Laban da square kafar To Millimeter na ruwa 4.882563
Laban da square kafar To Millipascal 47 880.269
Laban da square kafar To Nanopascal 4.79 * 1010
Laban da square kafar To Newton da murabba'in mita 47.880269
Laban da square kafar To Newton da square millimeter 4.79 * 10-5
Laban da square kafar To Newton da square santimita 0.004788
Laban da square kafar To Pascal 47.880269
Laban da square kafar To Petapascal 4.79 * 10-14
Laban da square kafar To Picopascal 4.79 * 1013
Laban da square kafar To Pieze 0.04788
Laban da square kafar To Planck matsa lamba 1.03 * 10-112
Laban da square kafar To Santimita na Mercury 0.035913
Laban da square kafar To Santimita na ruwa 0.488257
Laban da square kafar To Sthene da murabba'in mita 0.04788
Laban da square kafar To Technical yanayi 0.000488
Laban da square kafar To Terapascal 4.79 * 10-11
Laban da square kafar To Ton-karfi da square inch 3.47 * 10-6
Laban da square kafar To Ton-karfi da square kafar 0.0005