Ji naúrar Converter

Matsa lamba raka'a

Kilogram da square santimita, ƙirar kalma a kan layi, musayar hira tebur

Kilogram da square santimita To 1000 fam da square inch 0.014223
Kilogram da square santimita To Attopascal 9.81 * 1022
Kilogram da square santimita To Bar 0.980665
Kilogram da square santimita To Barye 980 665
Kilogram da square santimita To Birtaniya ton-karfi da square inch 0.00635
Kilogram da square santimita To Centipascal 9 806 650.000
Kilogram da square santimita To Decibar 9.80665
Kilogram da square santimita To Decipascal 980 665
Kilogram da square santimita To Dekapascal 9 806.650
Kilogram da square santimita To Dyne da square santimita 980 665
Kilogram da square santimita To Eksapascal 9.81 * 10-14
Kilogram da square santimita To Femtopascal 9.81 * 1019
Kilogram da square santimita To Foot ruwa 32.809353
Kilogram da square santimita To Foot teku ruwa 32.002842
Kilogram da square santimita To Gigapascal 9.81 * 10-5
Kilogram da square santimita To Gram-karfi da square santimita 1 000
Kilogram da square santimita To Hectopascal 980.665
Kilogram da square santimita To Inch na Mercury 28.95911
Kilogram da square santimita To Inch na ruwa 393.7117
Kilogram da square santimita To Jiki yanayi 0.967841
Kilogram da square santimita To Ki 735.55924
Kilogram da square santimita To Kilogram da murabba'in mita 10 000
Kilogram da square santimita To Kilogramm-karfi da square millimeter 0.01
Kilogram da square santimita To Kilonewton da murabba'in mita 98.0665
Kilogram da square santimita To Kilopascal 98.0665
Kilogram da square santimita To Kilopound-karfi da square inch 0.014223
Kilogram da square santimita To Laban da square inch 14.22334
Kilogram da square santimita To Laban da square kafar 2 048.161
Kilogram da square santimita To Meganewton da murabba'in mita 0.098067
Kilogram da square santimita To Megapascal 0.098067
Kilogram da square santimita To Meter na ruwa 10.00028
Kilogram da square santimita To Meter teku ruwa 9.739151
Kilogram da square santimita To Microbar 980 665
Kilogram da square santimita To Micropascal 9.81 * 1010
Kilogram da square santimita To Millibar 980.665
Kilogram da square santimita To Millimeter na Mercury 735.5613
Kilogram da square santimita To Millimeter na ruwa 10 000.275
Kilogram da square santimita To Millipascal 9.81 * 107
Kilogram da square santimita To Nanopascal 9.81 * 1013
Kilogram da square santimita To Newton da murabba'in mita 98 066.500
Kilogram da square santimita To Newton da square millimeter 0.098067
Kilogram da square santimita To Newton da square santimita 9.80665
Kilogram da square santimita To Pascal 98 066.500
Kilogram da square santimita To Petapascal 9.81 * 10-11
Kilogram da square santimita To Picopascal 9.81 * 1016
Kilogram da square santimita To Pieze 98.0665
Kilogram da square santimita To Planck matsa lamba 2.12 * 10-109
Kilogram da square santimita To Santimita na Mercury 73.55613
Kilogram da square santimita To Santimita na ruwa 1 000.028
Kilogram da square santimita To Sthene da murabba'in mita 98.0665
Kilogram da square santimita To Technical yanayi 1
Kilogram da square santimita To Terapascal 9.81 * 10-8
Kilogram da square santimita To Ton-karfi da square inch 0.007112
Kilogram da square santimita To Ton-karfi da square kafar 1.024081