Ji naúrar Converter

Matsa lamba raka'a

Newton da square santimita, ƙirar kalma a kan layi, musayar hira tebur

Newton da square santimita To 1000 fam da square inch 0.00145
Newton da square santimita To Attopascal 10 * 1021
Newton da square santimita To Bar 0.1
Newton da square santimita To Barye 100 000
Newton da square santimita To Birtaniya ton-karfi da square inch 0.000647
Newton da square santimita To Centipascal 1 000 000
Newton da square santimita To Decibar 1
Newton da square santimita To Decipascal 100 000
Newton da square santimita To Dekapascal 1 000
Newton da square santimita To Dyne da square santimita 100 000
Newton da square santimita To Eksapascal 10 * 10-15
Newton da square santimita To Femtopascal 10 * 1018
Newton da square santimita To Foot ruwa 3.345623
Newton da square santimita To Foot teku ruwa 3.263382
Newton da square santimita To Gigapascal 10 * 10-6
Newton da square santimita To Gram-karfi da square santimita 101.971621
Newton da square santimita To Hectopascal 100
Newton da square santimita To Inch na Mercury 2.953007
Newton da square santimita To Inch na ruwa 40.14742
Newton da square santimita To Jiki yanayi 0.098692
Newton da square santimita To Ki 75.006168
Newton da square santimita To Kilogram da murabba'in mita 1 019.716
Newton da square santimita To Kilogram da square santimita 0.101972
Newton da square santimita To Kilogramm-karfi da square millimeter 0.00102
Newton da square santimita To Kilonewton da murabba'in mita 10
Newton da square santimita To Kilopascal 10
Newton da square santimita To Kilopound-karfi da square inch 0.00145
Newton da square santimita To Laban da square inch 1.450377
Newton da square santimita To Laban da square kafar 208.854298
Newton da square santimita To Meganewton da murabba'in mita 0.01
Newton da square santimita To Megapascal 0.01
Newton da square santimita To Meter na ruwa 1.019745
Newton da square santimita To Meter teku ruwa 0.993117
Newton da square santimita To Microbar 100 000
Newton da square santimita To Micropascal 10 * 109
Newton da square santimita To Millibar 100
Newton da square santimita To Millimeter na Mercury 75.006378
Newton da square santimita To Millimeter na ruwa 1 019.744
Newton da square santimita To Millipascal 10 000 000.000
Newton da square santimita To Nanopascal 10 * 1012
Newton da square santimita To Newton da murabba'in mita 10 000
Newton da square santimita To Newton da square millimeter 0.01
Newton da square santimita To Pascal 10 000
Newton da square santimita To Petapascal 10 * 10-12
Newton da square santimita To Picopascal 10 * 1015
Newton da square santimita To Pieze 10
Newton da square santimita To Planck matsa lamba 2.16 * 10-110
Newton da square santimita To Santimita na Mercury 7.500638
Newton da square santimita To Santimita na ruwa 101.974477
Newton da square santimita To Sthene da murabba'in mita 10
Newton da square santimita To Technical yanayi 0.101972
Newton da square santimita To Terapascal 10 * 10-9
Newton da square santimita To Ton-karfi da square inch 0.000725
Newton da square santimita To Ton-karfi da square kafar 0.104427