Ji naúrar Converter

Matsa lamba raka'a

Newton da square millimeter, ƙirar kalma a kan layi, musayar hira tebur

Newton da square millimeter To 1000 fam da square inch 0.145031
Newton da square millimeter To Attopascal 10 * 1023
Newton da square millimeter To Bar 10
Newton da square millimeter To Barye 10 000 000.000
Newton da square millimeter To Birtaniya ton-karfi da square inch 0.064749
Newton da square millimeter To Centipascal 10 * 107
Newton da square millimeter To Decibar 100
Newton da square millimeter To Decipascal 10 000 000.000
Newton da square millimeter To Dekapascal 100 000
Newton da square millimeter To Dyne da square santimita 10 000 000.000
Newton da square millimeter To Eksapascal 10 * 10-13
Newton da square millimeter To Femtopascal 10 * 1020
Newton da square millimeter To Foot ruwa 334.562292
Newton da square millimeter To Foot teku ruwa 326.338173
Newton da square millimeter To Gigapascal 0.001
Newton da square millimeter To Gram-karfi da square santimita 10 197.162
Newton da square millimeter To Hectopascal 10 000
Newton da square millimeter To Inch na Mercury 295.30074
Newton da square millimeter To Inch na ruwa 4 014.742
Newton da square millimeter To Jiki yanayi 9.869232
Newton da square millimeter To Ki 7 500.617
Newton da square millimeter To Kilogram da murabba'in mita 101 971.621
Newton da square millimeter To Kilogram da square santimita 10.197162
Newton da square millimeter To Kilogramm-karfi da square millimeter 0.101972
Newton da square millimeter To Kilonewton da murabba'in mita 1 000
Newton da square millimeter To Kilopascal 1 000
Newton da square millimeter To Kilopound-karfi da square inch 0.145038
Newton da square millimeter To Laban da square inch 145.037704
Newton da square millimeter To Laban da square kafar 20 885.430
Newton da square millimeter To Meganewton da murabba'in mita 1
Newton da square millimeter To Megapascal 1
Newton da square millimeter To Meter na ruwa 101.974477
Newton da square millimeter To Meter teku ruwa 99.311706
Newton da square millimeter To Microbar 10 000 000.000
Newton da square millimeter To Micropascal 10 * 1011
Newton da square millimeter To Millibar 10 000
Newton da square millimeter To Millimeter na Mercury 7 500.638
Newton da square millimeter To Millimeter na ruwa 101 974.429
Newton da square millimeter To Millipascal 10 * 108
Newton da square millimeter To Nanopascal 10 * 1014
Newton da square millimeter To Newton da murabba'in mita 1 000 000
Newton da square millimeter To Newton da square santimita 100
Newton da square millimeter To Pascal 1 000 000
Newton da square millimeter To Petapascal 10 * 10-10
Newton da square millimeter To Picopascal 10 * 1017
Newton da square millimeter To Pieze 1 000
Newton da square millimeter To Planck matsa lamba 2.16 * 10-108
Newton da square millimeter To Santimita na Mercury 750.063783
Newton da square millimeter To Santimita na ruwa 10 197.448
Newton da square millimeter To Sthene da murabba'in mita 1 000
Newton da square millimeter To Technical yanayi 10.197162
Newton da square millimeter To Terapascal 10 * 10-7
Newton da square millimeter To Ton-karfi da square inch 0.072519
Newton da square millimeter To Ton-karfi da square kafar 10.442717