Ji naúrar Converter

Matsa lamba raka'a

Newton da murabba'in mita, ƙirar kalma a kan layi, musayar hira tebur

Newton da murabba'in mita To 1000 fam da square inch 1.45 * 10-7
Newton da murabba'in mita To Attopascal 10 * 1017
Newton da murabba'in mita To Bar 1 * 10-5
Newton da murabba'in mita To Barye 10
Newton da murabba'in mita To Birtaniya ton-karfi da square inch 6.47 * 10-8
Newton da murabba'in mita To Centipascal 100
Newton da murabba'in mita To Decibar 10 * 10-5
Newton da murabba'in mita To Decipascal 10
Newton da murabba'in mita To Dekapascal 0.1
Newton da murabba'in mita To Dyne da square santimita 10
Newton da murabba'in mita To Eksapascal 10 * 10-19
Newton da murabba'in mita To Femtopascal 10 * 1014
Newton da murabba'in mita To Foot ruwa 0.000335
Newton da murabba'in mita To Foot teku ruwa 0.000326
Newton da murabba'in mita To Gigapascal 10 * 10-10
Newton da murabba'in mita To Gram-karfi da square santimita 0.010197
Newton da murabba'in mita To Hectopascal 0.01
Newton da murabba'in mita To Inch na Mercury 0.000295
Newton da murabba'in mita To Inch na ruwa 0.004015
Newton da murabba'in mita To Jiki yanayi 9.87 * 10-6
Newton da murabba'in mita To Ki 0.007501
Newton da murabba'in mita To Kilogram da murabba'in mita 0.101972
Newton da murabba'in mita To Kilogram da square santimita 1.02 * 10-5
Newton da murabba'in mita To Kilogramm-karfi da square millimeter 1.02 * 10-7
Newton da murabba'in mita To Kilonewton da murabba'in mita 0.001
Newton da murabba'in mita To Kilopascal 0.001
Newton da murabba'in mita To Kilopound-karfi da square inch 1.45 * 10-7
Newton da murabba'in mita To Laban da square inch 0.000145
Newton da murabba'in mita To Laban da square kafar 0.020885
Newton da murabba'in mita To Meganewton da murabba'in mita 1 * 10-6
Newton da murabba'in mita To Megapascal 1 * 10-6
Newton da murabba'in mita To Meter na ruwa 0.000102
Newton da murabba'in mita To Meter teku ruwa 9.93 * 10-5
Newton da murabba'in mita To Microbar 10
Newton da murabba'in mita To Micropascal 1 000 000
Newton da murabba'in mita To Millibar 0.01
Newton da murabba'in mita To Millimeter na Mercury 0.007501
Newton da murabba'in mita To Millimeter na ruwa 0.101974
Newton da murabba'in mita To Millipascal 1 000
Newton da murabba'in mita To Nanopascal 10 * 108
Newton da murabba'in mita To Newton da square millimeter 1 * 10-6
Newton da murabba'in mita To Newton da square santimita 10 * 10-5
Newton da murabba'in mita To Pascal 1
Newton da murabba'in mita To Petapascal 10 * 10-16
Newton da murabba'in mita To Picopascal 10 * 1011
Newton da murabba'in mita To Pieze 0.001
Newton da murabba'in mita To Planck matsa lamba 2.16 * 10-114
Newton da murabba'in mita To Santimita na Mercury 0.00075
Newton da murabba'in mita To Santimita na ruwa 0.010197
Newton da murabba'in mita To Sthene da murabba'in mita 0.001
Newton da murabba'in mita To Technical yanayi 1.02 * 10-5
Newton da murabba'in mita To Terapascal 10 * 10-13
Newton da murabba'in mita To Ton-karfi da square inch 7.25 * 10-8
Newton da murabba'in mita To Ton-karfi da square kafar 1.04 * 10-5