Ji naúrar Converter

Matsa lamba raka'a

Meganewton da murabba'in mita, ƙirar kalma a kan layi, musayar hira tebur

Meganewton da murabba'in mita To 1000 fam da square inch 0.145031
Meganewton da murabba'in mita To Attopascal 10 * 1023
Meganewton da murabba'in mita To Bar 10
Meganewton da murabba'in mita To Barye 10 000 000.000
Meganewton da murabba'in mita To Birtaniya ton-karfi da square inch 0.064749
Meganewton da murabba'in mita To Centipascal 10 * 107
Meganewton da murabba'in mita To Decibar 100
Meganewton da murabba'in mita To Decipascal 10 000 000.000
Meganewton da murabba'in mita To Dekapascal 100 000
Meganewton da murabba'in mita To Dyne da square santimita 10 000 000.000
Meganewton da murabba'in mita To Eksapascal 10 * 10-13
Meganewton da murabba'in mita To Femtopascal 10 * 1020
Meganewton da murabba'in mita To Foot ruwa 334.562292
Meganewton da murabba'in mita To Foot teku ruwa 326.338173
Meganewton da murabba'in mita To Gigapascal 0.001
Meganewton da murabba'in mita To Gram-karfi da square santimita 10 197.162
Meganewton da murabba'in mita To Hectopascal 10 000
Meganewton da murabba'in mita To Inch na Mercury 295.30074
Meganewton da murabba'in mita To Inch na ruwa 4 014.742
Meganewton da murabba'in mita To Jiki yanayi 9.869232
Meganewton da murabba'in mita To Ki 7 500.617
Meganewton da murabba'in mita To Kilogram da murabba'in mita 101 971.621
Meganewton da murabba'in mita To Kilogram da square santimita 10.197162
Meganewton da murabba'in mita To Kilogramm-karfi da square millimeter 0.101972
Meganewton da murabba'in mita To Kilonewton da murabba'in mita 1 000
Meganewton da murabba'in mita To Kilopascal 1 000
Meganewton da murabba'in mita To Kilopound-karfi da square inch 0.145038
Meganewton da murabba'in mita To Laban da square inch 145.037704
Meganewton da murabba'in mita To Laban da square kafar 20 885.430
Meganewton da murabba'in mita To Megapascal 1
Meganewton da murabba'in mita To Meter na ruwa 101.974477
Meganewton da murabba'in mita To Meter teku ruwa 99.311706
Meganewton da murabba'in mita To Microbar 10 000 000.000
Meganewton da murabba'in mita To Micropascal 10 * 1011
Meganewton da murabba'in mita To Millibar 10 000
Meganewton da murabba'in mita To Millimeter na Mercury 7 500.638
Meganewton da murabba'in mita To Millimeter na ruwa 101 974.429
Meganewton da murabba'in mita To Millipascal 10 * 108
Meganewton da murabba'in mita To Nanopascal 10 * 1014
Meganewton da murabba'in mita To Newton da murabba'in mita 1 000 000
Meganewton da murabba'in mita To Newton da square millimeter 1
Meganewton da murabba'in mita To Newton da square santimita 100
Meganewton da murabba'in mita To Pascal 1 000 000
Meganewton da murabba'in mita To Petapascal 10 * 10-10
Meganewton da murabba'in mita To Picopascal 10 * 1017
Meganewton da murabba'in mita To Pieze 1 000
Meganewton da murabba'in mita To Planck matsa lamba 2.16 * 10-108
Meganewton da murabba'in mita To Santimita na Mercury 750.063783
Meganewton da murabba'in mita To Santimita na ruwa 10 197.448
Meganewton da murabba'in mita To Sthene da murabba'in mita 1 000
Meganewton da murabba'in mita To Technical yanayi 10.197162
Meganewton da murabba'in mita To Terapascal 10 * 10-7
Meganewton da murabba'in mita To Ton-karfi da square inch 0.072519
Meganewton da murabba'in mita To Ton-karfi da square kafar 10.442717