Add to favorites
 
Cire daga favorites

Information raka'a

Megabyte, gigabit, alama ce, cd faifai, nibble da dukan sauran bayanai raka'a, maida alluna
AllAll AA BB CC DD EE FF GG HH KK MM NN PP SS TT ZZ
A
Alama
B
Bit
Biyu-Layer Blu-ray Disc
Block
Byte
C
CD (74 minute)
CD (80 minute)
D
Dvd (1 Layer, 1 gefen)
Dvd 2 Layer
Dvd 2 Layer 17 gigabyte
Dvd 9.4 gigabyte
E
Eksabit
Eksabyte
F
Floppy disk (3.5 DD)
Floppy disk (3.5 Ed)
Floppy disk (3.5 HD)
Floppy disk (5,25 DD)
Floppy disk (5,25 HD)
G
Gigabit
Gigabyte
H
Hudu-kalma
K
Kalmar
Kilobit
Kilobyte
M
MAPM-kalma
Megabit
Megabyte
N
Nibble
P
Petabit
Petabyte
S
Single-Layer Blu-ray Disc
T
Terabit
Terabyte
Z
Zip 100
Zip 250