Add to favorites
 
Cire daga favorites

Force raka'a

Newton, poundal, GS * m, kip, kilopond da dukan sauran ƙarfi raka'a, maida alluna
AllAll AA CC DD EE FF GG HH JJ KK LL MM NN PP SS TT
A
Atomic naúrar da karfi
C
Centinewton
D
Decinewton
Dekanewton
Dyne
E
Eksanewton
F
Femtonewton
G
GS * m
Giganewton
Gram-karfi
Gravet-karfi
H
Hectonewton
J
Joule da mita
Joule da santimita
K
Kabari-karfi
Kgf * m
Kilogramm-karfi
Kilonewton
Kilopond
Kip (1000 fam)
L
Laban
Laban-kafar da sec²
Laban-karfi
Long ton-karfi
M
Meganewton
Micronewton
MilliGrave-karfi
Millinewton
N
Nanonewton
Newton
P
Petanewton
Piconewton
Planck karfi
Poundal
Punce-karfi
S
Sthene
T
Teranewton
Ton-karfi
Tsarin awo ton-karfi